این شرکت از سال 1390 اقدام به اخذ مجوزات لازم از شرکت معظم انفورماتیک راهبر و تعاونی کارآفرینان همکار امین و همچنین اعلام آمادگی کامل به مدیریت و سرپرستی بانک ملی در زمینه ثبت نام و ارائه خدمات مربوط به صدور کارت های طرح میزان نموده است.

وب سایت طرح میزان

بانک ملی ایران هم با هدف حمایت از تولیدات داخلی، رونق دهی به اقتصاد و افزایش قدرت خرید کارکنان دولت، اقدام به صدور کارت خرید اعتباری تحت عنوان میزان نموده است. این کارت در واقع ابزار پرداختی است که توسط بانک ، جهت متقاضیان (کارکنان دستگاه های دولتی) صادر می گردد و دارندگان این کارت می توانند از طریق پایانه های فروش (POS) مستقر در فروشگاه ها و مراکز معرفی شده از سوی ستاد سامانه طرح، به تولیت وزارت بازرگانی، نسبت به خرید کالاهای مشمول طرح تا سقف اعتبار تعیین شده (15/000/000 ریال) به صورت تدریجی یا یک جا اقدام و به صورت اقساطی (حداکثر طی 24 قسط) نسبت به بازپرداخت بدهی خود اقدام نمایند. فهرست کالاها و فروشگاه های مشمول ین طرح به همراه قیمت و نوع کالا از سوی وزارت بازرگانی به دستگاه های دولتی اعلام می گردد. فاز نخست این طرح با صدور کارت اعتباری برای کارکنان وزارت آموزش و پرورش،‌ وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بازرگانی اجرا گردیده است. مدت اعتبار کارت های یادشده 2 ساله و بازپرداخت در اقساط 24 ماهه می باشد.

کارکنان دولت در طول مدت 2 سال تا سقف اعتبار تعیین شده به طور مکرر می توانند از اعتبار خود استفاده نمایند.

دریافت وجه نقد موجود در این کارتها از دستگاه های خودپرداز (ATM) و یا پایانه های نصب شده در شعب (pin pad) میسر نمی باشد.

نحوه بازپرداخت بدهی و کارمزدها و هزینه های مرتبط

بازپرداخت اقساط به صورت ماهیانه و سیستمی و از طریق برداشت از حساب حقوقی دارندگان کارت صورت می گیرد.

پس از صدور کارت اعتباری، صورت حساب (شامل کلیه عملیات انجام شده و زمان بازپرداخت بدهی (5 روز پس از تاریخ صدور صورت حساب) میزان بدهی و مبالغ قسط پرداختی و کارمزد مربوطه) به صورت ماهیانه و به نشانی متقاضی ارسال می گردد.
لازم به ذکر است صورت حساب ارسالی حداکثر 7 روز زودتر از مهلت پرداخت بدهی به نشانی متقاضی ارسال می گردد. در صورتیکه صورت حساب در مهلت مقرر به نشانی مشتری ارسال نگردید، مشتری موظف است به منظور جلوگیری از ضرر و زیان احتمالی، به شعب ذیربط (دارنده حساب) مراجعه و شعب از طریق اداره کل خدمات نوین موضوع را پیگیری نمایند.

توجه: دسترسی مشتریان به صورت حساب های خود از طریق سایت بانک ملی ایران، با استفاده از گزینه خدمات اینترنتی و پست الکترونیکی نیز میسر می باشد.

مبلغ اقساط پرداختی یک چهارم اعتبار استفاده شده ، به علاوه کارمزد دریافتی می باشد.

چنانچه مشتری پس از گذشت دو ماه از مهلت تعیین شده نسبت به پرداخت اقساط بدهی اعم از اصل و کارمزد اقدام ننماید، دارنده کارت به عنوان «مشتری بد حساب» تلقی گردیده و کارت خرید اعتباری وی مسدود می گردد و ضمن درج مشخصات وی در لیست سیاه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (مکنا) ، منبعد کلیه بانک های کشور مجاز به صدور کارت برای ایشان نخواهند بود.

صدور کارت های یادشده فاقد هزینه می باشد.

کارمزد سالیانه کارت های فوق معادل 4% میزان استفاده شده می باشد.

در صورت عدم پرداخت اقساط ماهیانه از سوی مشتری، وجه التزامی معادل 4% به صورت سالیانه به میزان مانده بدهی، محاسبه و اخذ خواهد گردید.