واحد تحقیق و توسعه شرکت مهندسی سامانه های هوشمند نسل پنجم ارائه دهنده مشاوره های حرفه ای در زمینه تجارت الکترونیک و راه کارهای مبتنی بر تکنولوژی های نوین فناوری اطلاعات برای کلیه ارگانها و کارخانجات فعال می باشد. اگر در فکر توسعه کسب و کار خود و سازمان تان هستید حتماً پیشنهادات ما برایتان ارزنده و سازنده و راهگشا خواهد بود.

در واحد R&D ما با ترجمه کتب رسمی و دانشگاهی برترین اساتید تجارت الکترونیک و استفاده تکنیک های گفته شده در آن برای پیوستن ارگانها و واحدهای کسب و کار به تجارت الکترونیک در حال متحول نمودن نحوه کسب و کار فعالین اقتصادی با استفاده از تجارت الکترونیک هستیم.