دکتر مهدی سامعی راد در مصاحبه با بخش روابط عمومی شرکت نسل پنجم عنوان داشتند:

"راه حل قطعی مشکل اشتغال در این دوره، که عصر دیجیتال و امواج عظیم دنیای مجازی، در حال درنوردیدن ملت ها و اثرگذاری بر تمدن بشری هست؛ به دست خود این نیروی قدرتمند امکان پذیر هست. یعنی ایجاد اشتغال مجازی چاره ساز پایان دادن به بیکاری جوانان می باشد و استفاده از پتانسیل فضای مجازی در جهت راه اندازی بازارچه های مجازی و ایجاد اشتغال و درآمد برای جوانان پر از استعداد ایران اسلامی راه کاری موثر و کارا در این زمینه هست"

بر اساس گزارشی که در سال 2011، توسط مک کینزی منتشر شده است، در سال 2018، ایالات متحده با کمبود 140،000 تا 190،000 نفر با "استعداد تحلیلی عمیق" و 1/5 میلیون نفر با توانایی تجزیه و تحلیل داده ها برای اتخاذ تصمیمات کسب و کار، مواجه می شود. ناظران بازار می گویند شرکت ها به دنبال کارکنانی با مجموعه ای کامل از مهارت ها هستند تا از آینده روشن تجزیه و تحلیل داده های بزرگ بهره مند شده و بتوانند به مزیت رقابتی دست پیدا کنند. جک فیلیپس، مدیر عامل یک شرکت تحقیقاتی بین المللی برای تجزیه و تحلیل  می گوید: "شکی نیست که برترین شرکت هایی که در زمینه کسب مزیت رقابتی با استفاده از داده ها و تجزیه و تحلیل آن ها فعالیت می کنند، نیاز به استعدادهایی برای اجرای برنامه ها در زمینه تجزیه و تحلیل داده های بزرگ دارند." اما "استعداد در زمینه داده های بزرگ" دقیقاً از چه چیز تشکیل می شود؟ این مشاغل چه هستند، و نیاز به چه مهارت هایی دارند؟ چه پیش زمینه هایی یک فرد را برای یک شغل در زمینه داده های بزرگ، واجد شرایط می نماید؟

این موارد را با سفارش پکیج های تجارت الکترونیک و اخذ مشاوره های رایگان و برگزاری جلسات فنی از شرکت مهندسی سامانه های هوشمند نسل پنجم جویا شوید.